SAKSOMRÅDER

 

Prosedyre,

Familierett, saker om barn, separasjon, skilsmisse

arv og skifte,

Barnevern

Arbeidsrett, oppsigelse avskjed, lønnskrav

Utlendingsrett,

Trygderett

Personskade,

Voldsofferbistand,

Strafferett

Fri rettshjelp

Alminnnelig praksis

 

 

 

Her kommer mer informasjon.